Zarejestruj się
Moje konto
TWÓJ KOSZYK
Szukaj zabawki 
Wyszukiwanie zaawansowane
 
bezpieczenstwo i ekologia

 
Strona główna » Regulamin Użytkownicy online: 27
Zapisz się na newsletter
[ Dodaj ] [ Usuń ]
   
Regulamin 
   
 

 

 

SZANOWNI KLIENCI


Ceny prezentowane na stronie www.zabawki-edukacyjne.com.pl są cenami wyłącznie dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Regulamin platformy www.zabawki-edukacyjne.com.pl

 

I. Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z usług strony www.zabawki-edukacyjne.com.pl
Przed skorzystaniem z wybranej oferty zakupu zabawek w naszej firmie prosimy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Warunkiem dokonywania zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
Zamówień z platformy zabawki-edukacyjne.com.pl mogą dokonywać właściciele lub osoby pełnoletnie posiadające upoważnienie włascicieli firm w imieniu których składają zamówienie.

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta mogą zostać wprowadzone do bazy danych firmy. Klient wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Jak dotychczas sklep nie prowadził żadnych akcji reklamowo-promocyjnych oraz nie udostępniał danych osobowych klientów komukolwiek. Sklep nie posiada odrębnej bazy danych klientów; dane klientów dla których wystawiono faktury VAT zostały wprowadzone do programu sprzedaży Subiekt GT.

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.

1 . Firma handlowa WIT prowadzi sprzedaż z wysyłką produktów na terenie Polski. Istnieje możliwość dokonania sprzedaży poza granice Polski jednakże koszty transportu w takiej sytuacji podlegają indywidualnej kalkulacji z uwzględnieniem zarówno wielkości zamówienia, miejsca dostawy jak i charakteru zamówienia ( punkt V ppkt. 4 ).

2. Ilość Produktów oferowanych jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

4. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej oraz jego potwierdzenie w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.

6. Pracownik Firmy Handlowe WIT może (ale nie musi) kontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub drogą elektroniczną.

7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Wskazane jest podanie numeru komórkowego co ułatwia kontakt i umówienie z kurierem.

9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

10. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do trzech dni roboczych od dnia jego przesłania do nas. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto.

11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w przeciągu 3 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.

12. Do momentu wysłania przesyłki Klient może w dowolnej chwili anulować zamówienie poprzez wysłanie listu elektronicznego z podaniem numeru zamówienia.

III. Forma płatności i dostawa.

1 . Realizacja zamówienia, po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia jest możliwa w przypadku uiszczenia przez klienta opłaty za zakupione zabawki "z góry", to jest przed wysłaniem zamówienia przez sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia sprzedawca dokona niezwłocznie wyceny kosztów wysyłki w oparciu o cennik serwisu www.sendit.pl (kurier DPD) i poinformuje zwrotnie o tym zamawiającego mailem lub telefonicznie. Wielkość i waga zabawek wraz z opakowaniem w sposób zasadniczy rzutują na koszty wysyłki zaś różnorodnośc w tym względzie uniemożliwia automatyczne wyliczenie. Jedynie w przypadku dwóch produktów XSA-95206 i XSA-95448 dostawa będzie realizowana za pośrednictwem serwisu www.sendit.pl przez Pocztę Polską - Kurier 48 H. Zachowanie tej procedury skutkuje obliczeniem właściwych kosztów wysyłki pokrywanych przez zamawiającego.

DANE DO PRZELEWU:

Numer konta: 07 1090 1317 0000 0000 3103 4310

Firma Handlowa WIT
Ul. Witosa 39
64-800 Chodzież

W tytule prosimy podać:
- nr zamówienia xxx
- login xxxx

2 . Poprzez uiszczenie opłaty za zamówione produkty rozumie się dokonanie przelewu bankowego, który jest traktowany jako skuteczny wyłącznie po wpłynięciu całości środków na konto sprzedawcy. Brak części środków powoduje wstrzymanie wysyłki zamówionych artykułów i nakłada na kupującego konieczność uzupełnienia brakujących środków niezwłocznie.

3 . W przypadku zamówienia istnieje konieczność ustalenia właściwego kosztu wysyłki a dopiero po uzyskaniu na drodze elektronicznej kalkulacji od sprzedawcy kupujący dokona przelewu środków na konto sprzedawcy. Wyświetlające sie automatycznie informacje o koszcie wysyłki są wyłącznie orientacyjne i niezobowiazujace.

4 . Przesyłka realizowana za pośrednictwem serwisu www.sendit.pl kurierem DPD dostarczana jest klientowi następnego dnia roboczego po nadaniu , zaś nadana za pośrednictwem Poczty Polskiej w dwa dni robocze. Koszt wysyłki każdego produktu za pośrednictwem serwisu www.sendit.pl wynika z jego regulaminu (decydują zarówno wymiary jak i waga przesyłki). Wartość kosztów transportu zależy od gabarytu i wagi zamówienia. Przesyłka kurierska dociera do klienta w ciągu 1 dnia. W podanych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych.

5 . Sklep nie odpowiada za spóźnienia spowodowane złą pracą poczty i firm przewozowych. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu przez nas e-maila z zawiadomieniem o wysyłce bardzo prosimy o kontakt na adres mailowy: wit@wit.biz.pl lub  sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

6. S przedawca każdorazowo wyceni koszt transportu w oparciu o regulamin serwisu www.sendit.pl .                         Każdorazowo sprzedawca na drodze elektronicznej poinformuje nabywcę o kosztach transportu i po uzyskaniu jego akceptacji oraz dokonaniu całościowej właściwej zapłaty zorganizuje wysyłkę.

7 . W przypadku zakupów powyżej 1 230 zł netto koszt transportu GRATIS. Każdorazowa dostawa do klienta wymaga szczegółowych ustaleń warunków transportu.

IV. Reklamacje. Gwarancja jakości.

1. Sklep uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy produktu do siedziby sklepu wyłącznie w przypadku nie uznania reklamacji. Sprzedawca deklaruje daleko idącą dobrą wolę w rozwiazywaniu tego typu problemów i traktuje obowiązujące przepisy jako nadrzędne w stosunku do regulaminu. Zamiarem sprzedawcy jest pełne respektowanie przepisów.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

3. Zdecydowana większość produktów jest zapakowana w kolorowe drukowane kartoniki. Produkty największe i nieliczne mniejsze są zapakowane w estetyczne kartony koloru beżowego z naklejką ze zdjęciem produktu.

4 .Produkty z widocznym uszkodzeniem opakowania zewnętrznego należy reklamować bezpośrednio przy odbiorze od kuriera DPD czy z Poczty Polskiej. Przyjęcie przesyłki uszkodzonej i jej rozpakowanie uniemożliwi reklamację do usługodawcy transportu. Poprzez rozpakowanie przesyłki rozumiemy otwarcie technicznego, zewnętrznego opakowania kartonowego (z przyklejonym listem przewozowym), stanowiącego ochronę właściwych kolorowych opakowań zabawek. Zniszczenie czy też uszkodzenie zewnetrznego opakowania zabawki nie powoduje obniżenia wartości całej zabawki pod warunkiem zachowania w nienagannym stanie opakowania własciwego zabawki.

 

Właściwe, kolorowe opakowanie zabawki winno być otwarte w sposób nie powodujący jego porysowania, podrapania, rozdarcia, zgniecenia czy też uszkodzenia mechanicznego aby zabawka mogła być ponownie zapakowana i jej wygląd na tym w żadnym stopniu nie ucierpiał. Kupujący powinien przyjąć do wiadomości, że odtworzenie opakowania w następstwie jego zniszczenia w większości wypadków przekracza wartość zabawki i zabawka jako taka po zniszczeniu kolorowego opakowania straci ona swoją wartość i nie podlega reklamacji

5. Zabawka winna być sprawdzona pod względem funkcjonalności i kompletności co nie oznacza, że mogą się nią bawić dzieci. Kupujący i przeznaczający zabawkę do dalszej odsprzedaży winien zdawać sobie sprawę z faktu niemożliwości sterylizacji zabawki zatem nawet krótkotrwałe bawienie się zabawką przez dzieci w sklepie może być sposobem przenoszenia na ostatecznego kupca zabawki patogenów.

Ustawodawca, zapewne zdając sobie sprawę z faktu konieczności zapewnienia klientowi zakupu produktu czystego i wolnego od flory bakteryjnej, przeznaczonego dla małych dzieci nie sprecyzował żadnych detali i wymagań  z tym względzie. W chwili obecnej trwa oczekiwanie na opowiedzenie się przez prawników i instytucje kontrolne w tym temacie.

Zarówno Sanepid, lekarze jak i rodzice dbający o prawidłowy rozwój swoich dzieci stwierdzają, że zabawki używane wcześniej przez inne dzieci nie powinny  trafiać do sprzedaży bez uprzedniej sterylizacji co winni uwzgledniać sprzedawcy w aspekcie tak zwanych zwrotów konsumenckich.

Sprzedawca ponosząc w związku z wprowadzeniem zabawki do obrotu określony koszt a decydując się na sprzedaż wyłącznie produktów nie używanych nie ma zamiaru uczestniczyć w przekazywaniu drobnoustrojów innym dzieciom. Przed wprowadzeniem do obrotu wytwórca ponióśł wysokie koszty certyfikacji produktów przez to stwierdzajac, że nie są groźne dla użytkowników.

Sprzedawca winien sobie zdawać sprawę, że nie ma technicznych możliwości sterylizacji zabawek. Żaden z nabywców wiedząc, że ma do czynienia z produktem wcześniej używanym przez inne dzieci nie zdecydowałby się na jego nabycie nawet po obniżonej cenie.

Reklamacje zabawek posiadającycg widoczne ślady używania: nadłamania, zadrapania, nadgryzienia nie będą uwzględniane

 

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą łatwiejsze do egzekwowania przez sprzedawcę od dostawcy w sytuacji, gdy odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Uszkodzenie opakowania zewnętrznego jest dla klienta sygnałem, że przesyłkę przeładowywano lub przewożono niezgodnie z obowiązującymi standardami i najprawdopodobniej znajdujące sie wewnątrz artykuły mogły ulec uszkodzeniu.

7. Reklamacje składane są w siedzibie firmy, telefonicznie, faxem lub mailem na adres sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

8. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do Sklepu na własny koszt. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot kosztów transportu na swoje konto. Sklep nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym - reklamacje należy wpierw zgłaszać drogą mailową, pisemną lub telefoniczną w celu uniknięcia nieporozumień.

9. Pieniądze za uznaną reklamacje produktu lub zwrot Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego. Koszty dostawy i odesłania Produktu podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku uzasadnionej reklamacji.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wymiany uszkodzonego produktu na pełnowartościowy, pod warunkiem posiadania takiego produktu na stanie magazynowym; w tej sytuacji klient nie ponosi wynikających z tego tytułu dodatkowych kosztów transportu.W przypadku ponownej reklamacji obowiązuje aktualna wykładnia prawna o ile klient nie zadecyduje inaczej.

11 . Sprzedawca deklaruję dobrą wolę w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych, wynikających z trybu gwarancyjnego.

 

V. Postanowienia końcowe.

1. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, sprowadzenie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia.

Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach zabawki-edukacyjne.com.pl nie zawsze musi być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów uniemożliwiające realizację zamówienia. W tym względzie należy pamiętać, że stany magazynowe mogą ulegać zmianom ilościowym w każdym momencie.

2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W przypadku transakcji, dokonywanych z podmiotami gospodarczymi z poza Polski obowiązują unijne przepisy ,dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych od których poprawnego zrealizowania zależy możliwość zastosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług VAT; podmioty na terenie Polski zobowiązane są regulować stawkę podatku od towarów i usług VAT zgodną z polskimi przepisami.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w naszej firmie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

6. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).

7. Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej www.zabawki-edukacyjne.com.pl są ważne do wyczerpania zapasów lub daty zakończenia oferty specjalnej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówień promocyjnych w stosunku do tych artykułów, na które zamówienie wpłynęło po zakończeniu akcji promocyjnej. Zmiana ceny jednostkowej produktu, widoczna na stronie jest równoznaczna z zakończeniem akcji promocyjnej.

8. Sprzedawca, w trosce o klienta dołoży wszelkich starań aby przedstawione terminy i procedury uległy maksymalnemu skróceniu - oczywiście w uszanowaniu odrębnych porozumień z przewoźnikami przesyłek oraz realiów pogodowych

9. Sprawy sporne będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie Gospodarczym właściwym miejscowo dla siedziby wystawcy faktury sprzedaży świadczącej o dokonaniu transakcji.

11 . Adres do korespondencji:

 

Firma Handlowa WIT

Ul. Witosa 39

64-800 Chodzież


9. Adres elektroniczny:

sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

wit@wit.biz.pl

 

 
  

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc  | 
oprogramowanie
sklepy internetowe
Sklepy internetowe
Sklep z zabawkami zabawki-edukacyjne.com.pl: zabawki dla dzieci - zabawki edukacyjne: układanki, puzzle i inne.
realizacja
strony internetowe STUDIO FABRYKA