Zarejestruj się
Moje konto
TWÓJ KOSZYK
Szukaj zabawki 
Wyszukiwanie zaawansowane
 
bezpieczenstwo i ekologia

 
Strona główna » Regulamin Użytkownicy online: 87
Zapisz się na newsletter
[ Dodaj ] [ Usuń ]
   
Regulamin 
   
 

 

 

ODBIORCY HURTOWI


Ceny prezentowane na stronie www.zabawki-edukacyjne.com.pl są cenami dla odbiorców detalicznych.

Klientów hurtowych prosimy o maila na któryś z poniższych adresów:

wit@wit.biz.pl   lub   sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

W mailu prosimy o następujące informacje: NIP firmy, dane do faktury oraz ewentualne wysyłkowe, jeśli są inne niż te rejestracyjne oraz wyrażenie zgody na administrowanie Państwa danymi i kontakt mailowy. Administratorem Państwa danych, które nie będą wykorzystywane czy też udostępniane firmom czy osobom trzecim będzie Tadeusz Wojtkowiak; 64-800 Chodzież, ul. Witosa 39.   Po zweryfikowaniu danych uzyskają Państwo zwrotnie kody dostępu do cennika   hurtowego i możliwość zamówienia bezpośrednio przez stronę bądź drogą mailową. Na życzenie możemy przesłać cennik hurtowy PDF.

 

 

 

 

Regulamin sprzedaży detalicznej dotyczącej strony www.zabawki-edukacyjne.com.pl

 

I. Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z usług sklepu internetowego zabawki-edukacyjne.com.pl
Przed skorzystaniem z wybranej oferty zakupu zabawek w naszym sklepie należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na towar klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
Zamówień w sklepie zabawki-edukacyjne.com.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 15 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta mogą zostać wprowadzone do bazy danych firmy. Klient wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę w celach promocyjno-marketingowych wyłącznie naszej firmy. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Jak dotychczas sklep nie prowadził żadnych akcji reklamowo-promocyjnych oraz nie udostępniał danych osobowych klientów komukolwiek. Sklep nie posiada odrębnej bazy danych klientów; dane klientów dla których wystawiono faktury VAT zostały wprowadzone do programu sprzedaży Subiekt GT i nie są nikomu udostępniane.

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.

1 . Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką produktów na terenie Polski. Istnieje możliwość dokonania sprzedaży poza granice Polski jednakże koszty transportu w takiej sytuacji podlegają indywidualnej kalkulacji z uwzględnieniem zarówno wielkości zamówienia, miejsca dostawy jak i charakteru zamówienia (punkt V ppkt. 4 )

2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

4. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.

6. Pracownik Sklepu może (ale nie musi) kontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub drogą elektroniczną.

7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Wskazane jest podanie numeru komórkowego co ułatwia kontakt i umówienie z kurierem.

9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

10. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do trzech dni roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto.

11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w przeciągu 3 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.

12. Do momentu wysłania przesyłki Klient może w dowolnej chwili anulować zamówienie poprzez wysłanie listu elektronicznego z podaniem numeru zamówienia.

III. Forma płatności i dostawa.

1 . Realizacja zamówienia, po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia jest możliwa w przypadku uiszczenia przez klienta opłaty za zakupione zabawki "z góry", to jest przed wysłaniem zamówienia przez sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia sprzedawca dokona niezwłocznie wyceny kosztów wysyłki w oparciu o cennik serwisu www.sendit.pl bądź Poczty Polskiej i poinformuje zwrotnie o tym zamawiającego mailem lub telefonicznie. Wielkość i waga zabawek wraz z opakowaniem w sposób zasadniczy rzutują na koszty wysyłki. Zachowanie tej procedury skutkuje obliczeniem właściwych kosztów wysyłki pokrywanych przez zamawiającego.

DANE DO PRZELEWU:

Numer konta: 10 1950 0001 2006 0052 2568 0001

Firma Handlowa WIT
Ul. Witosa 39
64-800 Chodzież

W tytule prosimy podać:
- nr zamówienia
- login

2 . Poprzez uiszczenie opłaty za zamówione produkty rozumie się dokonanie przelewu bankowego, który jest traktowany jako skuteczny wyłącznie po wpłynięciu całości środków na konto sprzedawcy. Brak części środków powoduje wstrzymanie wysyłki zamówionych artykułów i nakłada na kupującego konieczność uzupełnienia brakujących środków niezwłocznie.

3 . W przypadku zamówienia istnieje konieczność ustalenia właściwego kosztu wysyłki a dopiero po uzyskaniu na drodze elektronicznej kalkulacji od sprzedawcy kupujący dokona przelewu środków na konto sprzedawcy. Wyświetlające się automatycznie informacje o koszcie wysyłki są wyłącznie orientacyjne i niezobowiązujące.

4 . Przesyłka realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczana jest klientowi w formie PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ i w większości przypadków dociera do klienta w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia nadania. Koszt wysyłki każdego produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej wynika z jej regulaminu (decydują zarówno wymiary jak i waga przesyłki). Istnieje możliwość realizowania wysyłki kurierem co wymaga szczegółowych uzgodnień z nabywcą, poprzedzających dokonanie przez niego zapłaty. Wartość kosztów transportu zależy od gabarytu i wagi zamówienia. Przesyłka kurierska dociera do klienta w ciągu 1 dnia. W podanych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych.

5 . Sklep nie odpowiada za spóźnienia spowodowane złą pracą poczty i firm przewozowych. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu przez nas e-maila z zawiadomieniem o wysyłce bardzo prosimy o kontakt na adres mailowy: wit@wit.biz.pl lub  sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

6. Sprzedawca każdorazowo wyceni koszt transportu w oparciu o regulamin Poczty Polskiej oraz serwisu www.sendit.pl i zaproponuje kupującemu tańsze rozwiązanie. Podobnie w  przypadku zamówienia jednocześnie kilku produktów sprzedawca zobowiązuje się do dokonania analizy kosztów wysyłki w celu wybrania tańszego dla klienta rozwiązania (Poczta Polska lub "www.sendit.pl"). Każdorazowo sprzedawca na drodze elektronicznej poinformuje nabywcę o kosztach transportu i po uzyskaniu jego akceptacji oraz dokonaniu całościowej właściwej zapłaty zorganizuje wysyłkę.

7 . W przypadku zakupu powyżej kwoty 700 zł brutto przesyłka wysyłana jest na koszt sprzedawcy . Powyższe koszty transportu dotyczą tylko klientów detalicznych na terenie Polski.

8. W przypadku klientów hurtowych realizujemy dostawy za pośrednictwem serwisu www.sendit.pl. Każdorazowa dostawa do klienta wymaga szczegółowych ustaleń warunków transportu (kontakt mailowy lub telefoniczny)

IV. Reklamacje. Gwarancja jakości.

1. Sklep uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy produktu do siedziby sklepu wyłącznie w przypadku nie uznania reklamacji. Sprzedawca deklaruje daleko idącą dobrą wolę w rozwiązywaniu tego typu problemów i traktuje obowiązujące przepisy jako nadrzędne w stosunku do regulaminu. Zamiarem sprzedawcy jest pełne respektowanie przepisów.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

3. Po dokonaniu płatności i otrzymaniu przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki i zgodnie z obowiązującym prawem rezygnację z zakupu w terminie 14 dni. Prawo stanowi, że w tej sytuacji koszt transportu musi pokryć dostawca.

4 .Poprzez rozpakowanie przesyłki rozumiemy:

A. Otwarcie technicznego, zewnętrznego opakowania kartonowego ( z przyklejonym listem przewozowym ), stanowiącego ochronę właściwego kolorowego opakowania zabawki. Zniszczenie czy też uszkodzenie zewnętrznego opakowania zabawki nie powoduje obniżenia wartości całej zabawki.

B. Otwarcie kolorowego opakowania właściwego, zawierającego nadrukowane zdjęcia, wszelkie opisy i symbole, wewnątrz którego znajduje się zabawka. 

Właściwe, kolorowe opakowanie zabawki winno być otwarte w sposób nie powodujący jego porysowania, podrapania, rozdarcia, zgniecenia czy też uszkodzenia mechanicznego aby zabawka mogła być ponownie zapakowana i jej wygląd na tym, w żadnym stopniu nie ucierpiał. Kupujący i ewentualnie odstępujący od umowy powinien przyjąć do wiadomości, że odtworzenie opakowania w następstwie jego zniszczenia w większości wypadków przekracza wartość zabawki i zabawka jako taka po zniszczeniu kolorowego opakowania straci ona swoją wartość dla kolejnego potencjalnego kupca.

5. Zabawka winna być sprawdzona pod względem funkcjonalności i kompletności co nie oznacza, że mogą się nią bawić dzieci. Kupujący i ewentualnie odstępujący od umowy kupna winien zdawać sobie sprawę z faktu niemożliwości sterylizacji zabawki w celu ponownego jej wprowadzenia do sprzedaży. 

Ustawodawca, zapewne zdając sobie sprawę z faktu konieczności zapewnienia klientowi zakupu produktu czystego i wolnego od flory bakteryjnej, przeznaczonego dla małych dzieci nie sprecyzował żadnych detali i wymagań  z tym względzie.

Zarówno Sanepid, lekarze jak i rodzice dbający o prawidłowy rozwój swoich dzieci stwierdzają, że zabawki używane wcześniej przez inne dzieci nie powinny ponownie trafić do sprzedaży bez uprzedniej sterylizacji której sprzedawca nie jest w stanie zapewnić.

Sprzedawca poniósł w związku z wprowadzeniem zabawki do obrotu określony koszt a  decydując się na sprzedaż wyłącznie produktów nie używanych nie ma zamiaru uczestniczyć w przekazywaniu drobnoustrojów innym dzieciom. Przed wprowadzeniem do obrotu wytwórca ponióśł wysokie koszty certyfikacji produktów przez to stwierdzając, że nie są groźne dla użytkowników.

Sprzedawca oświadcza, iż z higienicznego i handlowego punktu widzenia zabawka używana przez inne dziecko i zwrócona sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania nie będzie miała żadnej wartości. Żaden z nabywców wiedząc, że ma do czynienia z produktem wcześniej używanym przez inne dzieci nie zdecydowałby się na jego nabycie nawet po obniżonej cenie.

Sprzedawca nie ma technicznych możliwości sterylizacji zabawek.

Zabawki zwrócone, posiadające widoczne ślady używania: nadłamania, zadrapania, nadgryzienia nie mają żadnej wartości i po miesięcznym składowaniu, w razie nie odebrania produktu przez nabywcę, licząc od dnia zwrotu zabawki do sprzedającego, ulegną utylizacji zaś sprzedawca rości sobie prawo obciążenia nabywcy kosztami utylizacji.

 

 

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą łatwiejsze do egzekwowania przez sprzedawcę od dostawcy w sytuacji, gdy odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Uszkodzenie opakowania zewnętrznego jest dla klienta sygnałem, że przesyłkę przeładowywano lub przewożono niezgodnie z obowiązującymi standardami i najprawdopodobniej znajdujące się wewnątrz artykuły mogły ulec uszkodzeniu.

7. Reklamacje składane są w siedzibie firmy, telefonicznie lub mailem na adres wit@wit.biz.pl lub   sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

8. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy na własny koszt. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot kosztów transportu na swoje konto. Sklep nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym - reklamacje należy wpierw zgłaszać drogą mailową, pisemną lub telefoniczną. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek nie uzgodnionych wcześniej w jakikolwiek sposób.

9. Pieniądze za uznaną reklamacje produktu lub zwrot Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego. Koszty dostawy i odesłania produktu podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku uzasadnionej reklamacji.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wymiany uszkodzonego produktu na pełnowartościowy, pod warunkiem posiadania takiego produktu na stanie magazynowym; w tej sytuacji klient nie ponosi wynikających z tego tytułu dodatkowych kosztów transportu.W przypadku ponownej reklamacji obowiązuje aktualna wykładnia prawna o ile klient nie zadecyduje inaczej.

11 . Sprzedawca deklaruję dobrą wolę w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych, wynikających z trybu gwarancyjnego.

 

V. Postanowienia końcowe.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, sprowadzenie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia.

Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach zabawki-edukacyjne.com.pl nie zawsze musi być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów uniemożliwiające realizację zamówienia. W tym względzie należy pamiętać, że stany magazynowe mogą ulegać zmianom ilościowym w każdym momencie.

2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W przypadku transakcji, dokonywanych z podmiotami gospodarczymi z poza Polski obowiązują unijne przepisy ,dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych od których poprawnego zrealizowania zależy możliwość zastosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług VAT; klienci indywidualni zobowiązani są regulować stawkę podatku od towarów i usług VAT zgodną z polskimi przepisami.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

6. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl                               W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).

7. Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej www.zabawki-edukacyjne.com.pl są ważne do wyczerpania zapasów lub daty zakończenia oferty specjalnej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówień promocyjnych w stosunku do tych artykułów, na które zamówienie wpłynęło po zakończeniu akcji promocyjnej. Zmiana ceny jednostkowej produktu, widoczna na stronie jest równoznaczna z zakończeniem akcji promocyjnej.

8. Sprzedawca, w trosce o klienta dołoży wszelkich starań aby przedstawione terminy i procedury uległy maksymalnemu skróceniu - oczywiście w uszanowaniu odrębnych porozumień z przewoźnikami przesyłek oraz realiów pogodowych

9. Kupujący ma prawo do odstąpienia od transakcji na zasadach regulowanych przez prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu przy poszanowaniu wszelkich praw sprzedawcy takich jak poniesiony koszt transportu (pozostający po stronie odstępującego od transakcji zakupu). Zwracany produkt nie może być uszkodzony i użytkowany (brak możliwości steryzlizacj zabawki w celu jej dalszej sprzedaży). Opakowanie personalne produktu nie może być uszkodzone ( koszt odtworzenia pojedyńczego opakowania przewyższa koszt zabawki). Odstępujący od transakcji jest zobowiązany do dostarczenia produktu zapakowanego w sposób właściwy dla transportu powrotnego, chroniącego przed uszkodzeniem, dołączenie paragonu posiadającego na odwrocie pełne dane odstępującego od transakcji w tym PESEL lub numer NIP a także czytelny podpis. Wymagane jest równiez podanie dokładnych danych i numeru konta w celu zwrócenia wartości zamówienia pomniejszonej o poniesiony koszt transportu. Sprzedawca prosi w opisanym przypadku o wcześniejszą informację telefoniczną lub mailową informującą o fakcie odstąpienia od zakupu.

 

10. Sprawy sporne będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym miejscowo dla miejsca wystawienia paragonu fiskalnego świadczącego o dokonaniu transakcji.

11 . Adres do korespondencji Sklepu:

 

Firma Handlowa WIT

Ul. Witosa 39

64-800 Chodzież


9. Adres elektroniczny:

sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl

wit@wit.biz.pl

 
  

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc  | 
oprogramowanie
sklepy internetowe
Sklepy internetowe
Sklep z zabawkami zabawki-edukacyjne.com.pl: zabawki dla dzieci - zabawki edukacyjne: układanki, puzzle i inne.
realizacja
strony internetowe STUDIO FABRYKA